Gorące tematy:

Yana Dykha

Koordynator tłumaczeń

Wyślij wiadomość

W Fundacji Otwarty Dialog koordynuje pracę tłumaczy od 2013 roku. Specjalistka w dziedzinie procesów społeczno-politycznych. Magister politologii (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”). Organizatorka seminariów w ramach projektu realizowanego dla grantu otrzymanego od USAID Justice Project. Zajmowała się działalnością wolontariacką w organizacjach społecznych, posiada doświadczenie w badaniach socjologicznych. 

Interesuje się sportem, lubi gotować i czytać.