Gorące tematy:

Olga Babii

Olga Babii

Ukończyła finanse na Uniwersytecie Technicznym w Krzywym Rogu (Ukraina), posiada tytuł magistra w zakresie finansów. Specjalizuje się w księgowości, analizie procesów biznesowych, systemów rachunkowości i sprawozdawczości. Zajmowała się m.in. wprowadzaniem systemów SAP ERP i FI-AA do Krajowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Swój wolny czas poświęca na dobrą lekturę i aktywny wypoczynek.

Yana Dykha

Yana Dykha

W Fundacji Otwarty Dialog koordynuje pracę tłumaczy od 2013 roku. Specjalistka w dziedzinie procesów społeczno-politycznych. Magister politologii (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Dragomanowa, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”). Organizatorka seminariów w ramach projektu realizowanego dla grantu otrzymanego od USAID Justice Project. Zajmowała się działalnością wolontariacką w organizacjach społecznych, posiada doświadczenie w badaniach socjologicznych.  Interesuje się sportem, lubi […]

Andriy Osavoliuk

Andriy Osavoliuk

Studiował nauki polityczne na Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” oraz na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Specjalizuje się w analizie procesów politycznych na obszarze postsowieckim, polityce zagranicznej byłych republik radzieckich, prawach człowieka i wolnościach politycznych w obecnych reżimach autorytarnych.

Igor Savchenko

Igor Savchenko

Magister nauk politycznych (Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”). Specjalizuje się w polityce i administracji publicznej, prawach człowieka i procesach politycznych w przestrzeni postradzieckiej, reżimach politycznych Azji Środkowej, reformie Interpolu, tematyce związanej z łamaniem prawa przez organy ścigania, zwalczaniem tortur, jak również ochroną więźniów i uchodźców politycznych oraz osób ubiegających się o azyl.

Kateryna Savchenko

Kateryna Savchenko

Magister nauk politycznych (Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”). Specjalizuje się w tematyce związanej z reformą instytucji państwowych i transformacją reżimów politycznych w przestrzeni postradzieckiej. W obszarze jej działalności analitycznej znajdują się także naruszenia praw obywatelskich i politycznych, nadużywanie mechanizmów Interpolu i procedur ekstradycyjnych w celu ścigania z powodów politycznych, jak również ochrona uchodźców i osób ubiegających […]

Maksym Sytnikov

Maksym Sytnikov

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta programu Erasmus+ w Portugalii i Chorwacji. Członek misji obserwacyjnej Włoskiej Federacji Praw Człowieka w Kazachstanie. Koordynator polskiej części projektu Ukraїner. Mówi w siedmiu językach. W Fundacji Otwarty Dialog pracuje od 2018 roku. Zajmuje się obroną osób prześladowanych z powodów politycznych, jest autorem raportów i artykułów analitycznych ODF. W wolnym od pracy […]