Gorące tematy:

Marcin Mycielski

Marcin Mycielski

Absolwent dyplomacji i stosunków międzynarodowych na uniwersytecie Camilo José Cela w Madrycie, wcześniej studiował anglistykę, iberystykę i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2008 r. na stałe w Brukseli, początkowo jako pracownik MSZ i instytucji europejskich, następnie amerykańskiej kancelarii prawnej i proeuropejskich NGOsów. Zakładał międzynarodowy Komitet Obrony Demokracji (KOD International) i EU DisinfoLab (pierwszą europejską organizację […]

Lyudmyla Kozlovska

Lyudmyla Kozlovska

Inicjatorka powołania, a od czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Fundacji Otwarty Dialog. Organizatorka międzynarodowych misji obserwacji wyborczych oraz misji monitorujących stan przestrzegania praw człowieka na Ukrainie, w Gruzji i w Kazachstanie. Koordynuje działania na rzecz reformy Interpolu, którego mechanizmy nagminnie wykorzystują państwa autorytarne.  Absolwentka finansów na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Sewastopolu oraz The School of […]