Narastający konflikt w Ciepłowni Żeskazgańskiej

Narastający konflikt w Ciepłowni Żeskazgańskiej

29.05.2012

Konflikt pracowniczy między pracownikami przedsiębiorstwa i kierownictwem korporacji w Ciepłowni Żeskazgańskiej