ODF odpowiada na apel grupy roboczej ONZ. Rekomendacje odnośnie praw przysługujących aresztowanym

ODF odpowiada na apel grupy roboczej ONZ. Rekomendacje odnośnie praw przysługujących aresztowanym

21.05.2015

Fundacja, w odpowiedzi na apel Grupy Roboczej ONZ do spraw Arbitralnych Zatrzymań, skierowany do organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron, zgłosiła swoje uwagi i rekomendacje do będącego wówczas w przygotowaniu projektu WGAD.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin