ODF apeluje do Austrii, Grecji i Cypru o przyspieszenie ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Ukrainą

ODF apeluje do Austrii, Grecji i Cypru o przyspieszenie ratyfikacji umowy stowarzyszeniowej pomiędzy UE a Ukrainą

16.07.2015

W marcu ubiegłego roku podpisana została polityczna część umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą, a jej pozostałe części obydwie strony podpisały dopiero kilka miesięcy później, 27 czerwca 2014 roku.

Wsparcie wejścia małych i średnich Przedsiębiorstw na rynek UE

Wsparcie wejścia małych i średnich Przedsiębiorstw na rynek UE

21.10.2014

Projekt „Wsparcie wejścia małych i średnich Przedsiębiorstw na rynek UE” ma na celu pomoc firmom ukraińskim w reorientacji rynkowej – przejściu z rosyjskich rynków zbytu, które zamykają się, na europejskie.

Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie?

Dlaczego Ukraina traci rynki rosyjskie?

02.07.2014

Podpisanie części gospodarczej Umowy Stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE może oznaczać powrót do wojen handlowych z Rosją. 18.06.2014 W. Putin oświadczył, że w tej sytuacji nie ma możliwości zachowania zerowych stawek cła importowego na towary ukraińskie.

Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej

Ukraina coraz bliżej Unii Europejskiej

27.06.2014

Ukraina i Unia Europejska podpisały w piątek 27 czerwca drugą część umowy stowarzyszeniowej dotyczącej utworzenia strefy wolnego handlu, współpracy w dziedzinie gospodarki, wymiaru sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin