Kazachstan: prokuratura potwierdza istnienie zakazu wykonywania przez dziennikarzy swojego zawodu

Kazachstan: prokuratura potwierdza istnienie zakazu wykonywania przez dziennikarzy swojego zawodu

05.02.2013

05.02.2013 Prokurator rejonowy dla dzielnicy Medeuskiej w Almaty próbował doręczyć redaktor naczelnej Tatyanie Trubachevej ostrzeżenie o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej za wydawanie „jednego wspólnego środka masowego przekazu” „Respublika”

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin