Poszkodowany na skutek tortur w Zhanaozen Maksat Dosmagambetov                        pilnie potrzebuje specjalistycznej pomocy medycznej

Poszkodowany na skutek tortur w Zhanaozen Maksat Dosmagambetov pilnie potrzebuje specjalistycznej pomocy medycznej

06.01.2015

W związku z ciężkim stanem zdrowia, skazany w procesie naftowców z Zhanaozen Maksat Dosmagambetov został przeniesiony z więzienia do aresztu domowego. Jak sam informuje, nie zna dokładnej diagnozy, ponieważ opinia lekarska znajduje się w posiadaniu policji.

Tortury w Kazachstanie w 2013 i 2014 roku – krótki przegląd sytuacji

Tortury w Kazachstanie w 2013 i 2014 roku – krótki przegląd sytuacji

16.12.2014

Oświadczenia kazachstańskich władz na temat braku tolerancji wobec tortur i gotowości do współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w rozwiązaniu tego problemu, pozostają na razie na poziomie deklaracji i nie są realizowane skutecznie w praktyce.

Roza Tuletayeva na wolności!

Roza Tuletayeva na wolności!

19.11.2014

Jedna z liderek ruchu strajkowego w Zhanaozen, Roza Tuletayeva wyjdzie przedterminowo na wolność – poinformowała Fundację Otwarty Dialog jej córka, Aliya Tuletayeva. Decyzja zapadła na dzisiejszym posiedzeniu sądu kasacyjnego. Obecnie Tuletayeva przebywa jeszcze w kolonii.

Kazachstan odmówił złagodzenia warunków odbywania kary więźniów politycznych V. Kozlova i R. Tuletayevej

Kazachstan odmówił złagodzenia warunków odbywania kary więźniów politycznych V. Kozlova i R. Tuletayevej

18.08.2014

Vladimirowi Kozlovowi odmówiono złagodzenia warunków odbywania kary z powodu rzekomo udzielonych mu nagan. Roza Tuletayeva nie została zwolniona warunkowo przed terminem.

Tuletayeva nie wyszła na wolność z powodów politycznych

Tuletayeva nie wyszła na wolność z powodów politycznych

05.08.2014

Za odmową udzielenia warunkowego przedterminowego zwolnienia Rozie Tuletayevej, aktywistce broniącej praw pracowników naftowych z Zhanaozen, kryje się polityka. Jest o tym przekonany przewodniczący Rady Kazachstańskiego Międzynarodowego Biura Obrony Praw Człowieka i Praworządności Yevgeniy Zhovtis.

Isabel Santos spotkała się z V. Kozlovem

Isabel Santos spotkała się z V. Kozlovem

12.06.2014

Isabel Santos, przewodnicząca Komitetu ds. Demokracji, Praw Człowieka i Spraw Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE spotkała się dziś z kazachstańskim liderem opozycji, Vladimirem Kozlovem, osadzonym w kolonii karnej niedaleko Ałmaty.

Kazachstan: brak fachowej pomocy medycznej stanowi zagrożenie dla życia Rozy Tuletayevej

Kazachstan: brak fachowej pomocy medycznej stanowi zagrożenie dla życia Rozy Tuletayevej

25.06.2013

Gwałtownie pogorszył się stan zdrowia Rozy Tuletayevej, aktywistki ruchu strajkowego naftowców z Zhanaozen. Administracja kolonii tak jak wcześniej nie udziela jej właściwej pomocy medycznej. Życie Rozy Tuletayevej jest zagrożone

Sąd Najwyższy RK utrzymał w mocy większość z wyroków robotników naftowych

Sąd Najwyższy RK utrzymał w mocy większość z wyroków robotników naftowych

28.05.2013

Sąd Najwyższy Republiki Kazachstanu zwolnił z aresztu tymczasowego 6 naftowców, skazanych w sprawie Zhanaozen. Sąd utrzymał jednak w mocy poprzednie wyroki wydane wobec pozostałych skazanych, ignorując przy tym liczne wnioski, dotyczące stosowania tortur przez organy śledcze

Kazachstan: Roza Tuletayeva potrzebuje pomocy niezależnych lekarzy

Kazachstan: Roza Tuletayeva potrzebuje pomocy niezależnych lekarzy

07.05.2013

Rząd Kazachstanu ignoruje żądania kazachskiego i międzynarodowego społeczeństwa, nie udzielając Rozie Tuletayevej pomocy medycznej i nie podając do wiadomości obiektywnych informacji o stanie jej zdrowia.

Kazachstan: Roza Tuletayeva ogłosiła strajk głodowy

Kazachstan: Roza Tuletayeva ogłosiła strajk głodowy

21.04.2013

Stan zdrowia jednej z przywódczyń ruchu strajkowego pracowników naftowych Zhanaozenu, Rozy Tuletayevej, przebywającej obecnie w zakładzie karnym, jest krytyczny. W akcie protestu przeciwko bezczynności kierownictwa kolonii karnej, Roza Tuletayeva była zmuszona ogłosić strajk głodowy.

Kazachstan: nie ma sprawiedliwości – jest tylko wymiar sprawiedliwości

Kazachstan: nie ma sprawiedliwości – jest tylko wymiar sprawiedliwości

07.08.2012

Sąd Apelacyjny nie spełnił pokładanych nadziei: spośród 13 naftowców, skazanych na rzeczywistą karę więzienia, tylko Rozie Tuletayevej zmniejszono wymiar kary z 7 do 5 lat za składanie zeznań przeciwko opozycjoniście Vladimirovi Kozlovovi. Pozostałych skarg apelacyjnych nie uwzględniono.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin