Reforma ustawodawstwa karnego procesowego w Kazachstanie zaostrza presję wywieraną na prawa i swobody obywatelskie

Reforma ustawodawstwa karnego procesowego w Kazachstanie zaostrza presję wywieraną na prawa i swobody obywatelskie

10.04.2013

Reforma nie usunęła, a w niektórych przypadkach zaostrzyła jedynie problemy związane z łamaniem prawa do obrony w trakcie procesu sądowego, prawa do wolności zgromadzeń pokojowych i mitingów, prawa do wolności słowa i rozpowszechniania informacji.

Kazachstan: społeczeństwo krytykuje projekt nowej ustawy karnej

Kazachstan: społeczeństwo krytykuje projekt nowej ustawy karnej

20.01.2013

Planuje się, że z dniem 1.01.2014 w Kazachstanie wyjdzie w życie nowy Kodeks postępowania karnego. Obrońcy praw człowieka oraz prawnicy obawiają się, że nowa ustawa karna w nieuzasadniony sposób poszerzy możliwości organów ścigania i stworzy przesłanki dla łamania praw człowieka.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin