Specjalny Sprawozdawca ds. niezależności sędziów i prawników przedstawił nowy raport w Radzie Praw Człowieka ONZ

Specjalny Sprawozdawca ds. niezależności sędziów i prawników przedstawił nowy raport w Radzie Praw Człowieka ONZ

15.07.2019

Fundacja Otwarty Dialog miała ogromny zaszczyt przyczynić się do powstania raportu Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. niezależności sędziów i prawników, który zaprezentowano podczas 21. sesji Rady Praw Człowieka w ramach punktu 3.

Raport ONZ podaje ODF jako przykład prześladowania obrońców praw człowieka w Polsce

Raport ONZ podaje ODF jako przykład prześladowania obrońców praw człowieka w Polsce

14.03.2019

W grudniu 2018 ONZ opublikował swój Światowy Raport nt Stanu Obrońców Praw Człowieka. Raport analizuje i przedstawia wyzwania stojące przed broniącymi praw człowieka organizacjami pozarządowymi i aktywistami w skali globalnej.

Sprawa Mukhtara Dzhakisheva: Uwolnić więźnia politycznego, aby uratować mu życie

Sprawa Mukhtara Dzhakisheva: Uwolnić więźnia politycznego, aby uratować mu życie

02.03.2018

Kazachski więzień polityczny Mukhtar Dzhakishev cierpi na zagrażające życiu dolegliwości – obecnie grozi mu udar i zawał, a ostatnie badania wykazały uszkodzenie funkcji mózgu. Dzhakishev prawie cały czas leży w łóżku. Władze Kazachstanu nie zapewniają mu skutecznego i długoterminowego leczenia.

EFNI 2016: Łamanie praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych

EFNI 2016: Łamanie praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych

03.10.2016

Fundacja kolejny raz wzięła udział w Europejskim Forum Nowych Idei, odbywającym się od 2011 roku w Sopocie. Dyskusję poświęconą łamaniu praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych ODF współorganizowało wraz z Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland.

EFNI 2016: Łamanie praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych

EFNI 2016: Łamanie praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych

03.10.2016

Fundacja po raz kolejny wzięła udział w Europejskim Forum Nowych Idei, odbywającym się od 2011 roku w Sopocie. Dyskusję poświęconą łamaniu praw człowieka we współczesnych konfliktach zbrojnych ODF współorganizowało wraz z Inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Network Poland.

Komitet Praw Człowieka ONZ zaniepokojony nieprzestrzeganiem swobody słowa w Kazachstanie

Komitet Praw Człowieka ONZ zaniepokojony nieprzestrzeganiem swobody słowa w Kazachstanie

28.06.2016

22 i 23 czerwca 2016 r. Komitet Praw Człowieka ONZ – ciało monitorujące implementację praw zapisanych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych – po raz drugi od czasu, kiedy Kazachstan jest stroną ICCPR, zbadał stan przestrzegania politycznych i obywatelskich praw w tym kraju.

Le Monde: ONZ zaniepokojone losem kazachstańskiego dysydenta zatrzymanego we Francji

Le Monde: ONZ zaniepokojone losem kazachstańskiego dysydenta zatrzymanego we Francji

16.06.2016

Kilka organów ONZ zaadresowało do francuskich władz „wniosek o udzielenie informacji” na początku czerwca, w związku ze sprawą Mukhtara Ablyazova, zatrzymanego we Francji, który w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie procesu ekstradycyjnego przebywa tam prawie 3 lata.

Fundacja Otwarty Dialog i Destination Justice  zwracają uwagę społeczności międzynarodowej na problem zwalczania wolności słowa w Kazachstanie

Fundacja Otwarty Dialog i Destination Justice zwracają uwagę społeczności międzynarodowej na problem zwalczania wolności słowa w Kazachstanie

07.06.2016

22-23.06.2016 Komitet Praw Człowieka ONZ będzie rozważać implementację zobowiązań Kazachstanu zapisanych w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR). Destination Justice i ODF zaprezentowały Komitetowi wspólne sprawozdanie, w którym zwracają uwagę na problem wolności słowa.

Ukraina nie zgadza się na wizytację Podkomitetu ds. prewencji ONZ . R. Harms w apelu do rządu

Ukraina nie zgadza się na wizytację Podkomitetu ds. prewencji ONZ . R. Harms w apelu do rządu

30.05.2016

Niemiecka europosłanka i współprzewodnicząca frakcji Zieloni – Wolny Sojusz Europejski (Greens/EFA) R. Harms zwróciła się do ukraińskiego rządu w sprawie odwołania misji Podkomitetu do spraw prewencji ONZ, zajmującego się przeciwdziałaniu torturom, który miał odwiedzić miejsca odosobnienia w Mariupo

Kazachstan zaprzecza zastrzeżeniom ONZ, UE i OBWE dotyczącym praw człowieka

Kazachstan zaprzecza zastrzeżeniom ONZ, UE i OBWE dotyczącym praw człowieka

30.11.2015

Zaprzeczając krytyce społeczności międzynarodowej, Kazachstan nasila presję na społeczeństwo obywatelskie. Jednak chęć zachowania swojego wizerunku zmusza władze do pójścia na pojedyncze ustępstwa w sprawach więźniów politycznych.

Informacje wprowadzające na temat międzynarodowej działalności Fundacji Otwarty Dialog na rzecz praw człowieka w latach 2013 – 2015, koordynowanej przez biuro Fundacji w Brukseli

Informacje wprowadzające na temat międzynarodowej działalności Fundacji Otwarty Dialog na rzecz praw człowieka w latach 2013 – 2015, koordynowanej przez biuro Fundacji w Brukseli

12.06.2015

Fundacja Otwarty Dialog (ODF) jest pozarządową organizacją pokojową, założoną w Polsce w 2009 r. Cele statutowe Fundacji to promowanie, wspieranie i ochrona praw człowieka, demokracji i praw człowieka w krajach postsowieckich.

Analiza prawna kierunków pożądanych reform Interpolu  w zakresie zapobiegania nadużyciom mechanizmów Red Notice

Analiza prawna kierunków pożądanych reform Interpolu w zakresie zapobiegania nadużyciom mechanizmów Red Notice

26.05.2015

Wobec zmieniającej się rzeczywistości Interpol zmuszony jest wykazywać stałą gotowość do reform i dostosowywania struktur i procedur do bieżących potrzeb. Nasza inicjatywa sprowadza się do podjęcia niezwłocznych wysiłków w celu uchronienia Interpolu przed wykorzystywaniem go do celów politycznych.

ODF odpowiada na apel grupy roboczej ONZ. Rekomendacje odnośnie praw przysługujących aresztowanym

ODF odpowiada na apel grupy roboczej ONZ. Rekomendacje odnośnie praw przysługujących aresztowanym

21.05.2015

Fundacja, w odpowiedzi na apel Grupy Roboczej ONZ do spraw Arbitralnych Zatrzymań, skierowany do organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych stron, zgłosiła swoje uwagi i rekomendacje do będącego wówczas w przygotowaniu projektu WGAD.

Kazachstan dezinformował państwa członkowskie ONZ podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego

Kazachstan dezinformował państwa członkowskie ONZ podczas Powszechnego Przeglądu Okresowego

21.11.2014

W ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego państwa członkowskie ONZ wskazały na niewykonanie przez Kazachstan wcześniejszych zaleceń oraz pogorszenie sytuacji w sferze wolności słowa, zgromadzeń i religii.

Porwano obserwatora Fundacji Otwarty Dialog

Porwano obserwatora Fundacji Otwarty Dialog

17.04.2014

Dziennikarz Sierhij Lefter zaginął 16 kwietnia w Słowiańsku. Lefter przebywał tam od 14 kwietnia jako korespondent Fundacji Otwarty Dialog wykonując obowiązki obserwatora.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin