Fundacja Otwarty Dialog wśród sygnatariuszy listu otwartego do Żydów

Fundacja Otwarty Dialog wśród sygnatariuszy listu otwartego do Żydów

09.03.2018

Fundacja Otwraty Dialog podpisała się pod apelem adresowanym do międzynarodowej opinii publicznej z inicjatywy polskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego. List jest wyrazem sprzeciwu wobec antysemityzmu i pokazem solidarności z ofiarami oraz ich potomkami.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin