Gorące tematy:

Ryzyko ekstradycji Zhanary Akhmetovej

Zhanara Akhmetova (używa pseudonimów dziennikarskich „Zhanara Akhmet” i „Zhanna Bota”) jest kazachstańską dziennikarką i działaczką opozycyjną.

Kazachstan wystosował list gończy za Akhmetovą w związku ze sprawą o „oszustwa finansowe” w latach 2005–2008. Została oskarżona o niedopełnienie obowiązków w związku z zakupem nieruchomości i zwrotem długu. W tej sprawie w 2009 r. sąd kazachstański skazał Akhmetovą na 7 lat pozbawienia wolności. Wykonanie wyroku zostało odroczone do momentu, kiedy jej dziecko osiągnie wiek 14 lat.

Od 2013 r. Akhmetova zaczęła aktywnie angażować się w działalność dziennikarską i opozycyjną. Jej artykuły były publikowane m.in. w opozycyjnej gazecie „Trybuna”. Gazeta została zamknięta po tym, jak kazachstański sąd skazał jej redaktora naczelnego Zhanbolata Mamaię na karę pozbawienia wolności i zakazał mu zajmowania się dziennikarstwem.

Działalność dziennikarska Akhmetowej sprawiła, że znalazła się na celowniku władz. W marcu 2017 r. przyjechała do Ukrainy i złożyła wniosek o nadanie jej statusu uchodźcy.