Gorące tematy:

Ukraiński Świat

u0022Ukraiński Światu0022 było funkcjonującą przez ponad 2 lata platformą pomocy dla uchodźców ze wschodu prowadzoną przez Fundację Otwarty Dialog we współpracy z EuroMajdan Warszawa. Na miejscu prowadzone były konsultacje i spotkania, podczas których pomagano m.in. znaleźć pracę w Polsce, a także szkoły dla dzieci uchodźców. Oferowano pomoc psychologiczną i prawną, prowadzono kursy języka polskiego.
u0022Ukraiński Światu0022 to nie tylko centrum pomocy. Miejsce stało się ośrodkiem kultury ukraińskiej w samym sercu Warszawy.
Przyczyną zamknięcia centrum w czerwcu 2016 roku były ograniczenia finansowe Fundacji oraz brak możliwości rozwijania w obecnym lokalu równoległych projektów, które umożliwiłyby finansowanie działalności pomocowej
Zobacz galerię zdjęć, poświęconą „Ukraińskiemu Światuu0022.