Gorące tematy:

#POPPolska: Program Obrony Prześladowanych

Program Obrony Prześladowanych (#POPPolska) – zainicjowany i prowadzony przez Fundację Otwarty Dialog ma na celu obserwację procesów sądowych związanych z zamachem na praworządność w Polsce realizowanym od 2015 r. przez obóz rządzący skupiony wokół partii PiS i podporządkowanych mu organów władzy. Koncentrujemy się na indywidualnych przypadkach oporu i pojawiących się w odpowiedzi na niego represji ze strony instytucji państwowych.

W obserwowanych przez nas procesach sądzeni są działacze społeczni, sędziowie oraz prokuratorzy, którzy za swoją działalność poddawani są politycznie motywowanym szykanom, Nasze obserwacje prowadzone są w oparciu o doświadczenia wyniesione przez nas z podobnego rodzaju działalności monitoringowej w przestrzeni postsowieckiej.

Nasze obserwacje prowadzone są w sposób bezstronny, obiektywny, zgodny ze statutem Fundacji oraz nakierowane na obronę praw człowieka w kraju, w którym zachodzi racjonalna obawa o systemowe wykorzystywanie instytucji prawnych przeciwko oponentom politycznym.

Sylwetki prześladowanych

Sprawozdania miesięczne