Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2019

W roku sprawozdawczym Fundacja w dalszym ciągu występowała w obronie szykanowanych aktywistów społecznych na Ukrainie oraz sprzeciwiała się szeroko rozumianym nadużyciom władzy. Kontynuowaliśmy także działania prowadzone w ramach międzynarodowej kampanii “LetMyPeopleGo” zainicjowanej przez Centrum Wolności Obywatelskich/Euromaidan SOS i wspieranej także m.in. przez Ukraińską Helsińską Grupę Praw Człowieka, Euromaidan Press, People in Need, Euromaidan Warszawa i ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Ustanowiony wspólnie z FIDU i prowadzony w 2018 r. systemowy monitoring sytuacji
w Kazachstanie w postaci regularnie organizowanych misji obserwacyjnych do tego kraju został zakończony w pierwszych miesiącach 2019 r. Było to spowodowane narastającą obstrukcją ze strony władz Kazachstanu przejawiającą się m.in. w odmawianiu wiz uczestnikom misji, ich inwigilacją przez służby specjalne oraz zatrzymaniem i deportacją dwójki ukraińskich obserwatorów FIDU w lutym 2019 r.

W roku sprawozdawczym Fundacja zintensyfikowała działania na rzecz obrony praworządności,
a w szczególności niezależności sądownictwa oraz obrony szykanowanych przez władze aktywistów obywatelskich w Polsce. W dalszym ciągu Fundacja organizowała m.in. wyjazdy przedstawicieli środowisk i grup represjonowanych w Polsce na spotkania na forum instytucji europejskich
i międzynarodowych.