Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Fundacja kontynuowała wcześniejsze działania na rzecz wspierania dialogu polsko-ukraińskiego oraz działania prowadzone w ramach międzynarodowej kampanii #LetMyPeopleGo zainicjowanej przez Centre For Civil Liberties/Euromaidan SOS (Centrum Wolności Obywatelskich) i wspieranej także m.in. przez Ukraińską Helsińską Grupę Praw Człowieka, Euromaidan Press, People in Need, Euromaidan Warszawa, ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Dzięki współpracy z Włoską Federacją Praw Człowieka (Italian Federation for Human Rights, FIDU) i ukraińskimi organizacjami pozarządowymi, po kilkuletniej przerwie udało się ponownie ustanowić mechanizm monitorowania sytuacji w Kazachstanie z udziałem zagranicznych obrońców praw człowieka. Fundacja wspierała w tym celu misje organizowane przez Włoską Federację Praw Człowieka w okresie od kwietnia do końca 2018 r.

W roku sprawozdawczym Fundacja w dalszym ciągu prowadziła działania na arenie międzynarodowej poświęcone obronie rządów prawa, a w szczególności niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej oraz obronie szykanowanych przez polskie władze aktywistów obywatelskich.