Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2017

Wsparcie reform i ochrona praw człowieka na Ukrainie

W roku sprawozdawczym Fundacja koncentrowała swoje wysiłki na monitoringu przemian w obszarze organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie. Do głównych działań należała obrona ukraińskich reformatorów obywatelskich i działaczy politycznych, którzy ze względu na swoje działania antykorupcyjne spotkali się z atakami ze strony struktur polityczno-oligarchicznych w państwie, organów ścigania i służb bezpieczeństwa.

Ukraińscy więźniowie polityczni w Rosji

Obszar ten – działania na rzecz odzyskania wolności przez ukraińskich więźniów politycznych w Federacji Rosyjskiej uwięzionych w związku z agresją Rosji na Ukrainę i okupacją Krymu – od 2014 r. pozostaje jednym z głównych kierunków działalności Fundacji.