Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2016

Centrum “Ukraiński Świat”

W połowie 2016 r. Fundacja zamknęła prowadzone w Warszawie centrum pomocy obywatelom Ukrainy “Ukraiński Świat” (choć decydujące w tym przypadku były kwestie finansowe, to istotną rolę odegrała także złożona sytuacja własnościowa związana z roszczeniami wysuwanymi wobec użytkowanego budynku przez spadkobierców jego przedwojennych właścicieli).

Relacje Polska/UE – Ukraina

Fundacje kontynuowała wcześniejsze działania na rzecz wspierania dialogu polsko-ukraińskiego w celu budowy dobrosąsiedzkich relacji i strategicznej współpracy pomiędzy obydwoma państwami, jak również współpracy eksperckiej i obywatelskiej. Na tym polu aktywni medialnie pozostawali przedstawiciele Fundacji, w centrum “Ukraiński Świat” (do połowy 2016 r.) organizowano liczne wydarzenia tematyczne, a – głównie we współpracy z fundacją “Euromaidan-Warszawa” – przeprowadzane były uliczne akcje solidarności z Ukrainą i sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji i zbrodniom wojennym na okupowanych terytoriach Ukrainy (m.in. pod warszawską ambasadą Rosji, np. “Stop Putin’s War In Ukraine” czy “Stop Killing Ilmi Umerov!”).