Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2015

W roku sprawozdawczym Fundacja kontynuowała działania rozpoczęte w latach ubiegłych, w tym w obszarze wsparcia ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego i przemian zapoczątkowanych na Ukrainie przez tzw. Rewolucję Godności, która doprowadziła do obalenia prezydenta Viktora Yanukovycha i proeuropejskiego zwrotu w państwie na początku 2014 r. W pierwszych miesiącach 2015 r. kontynuowana była misja obserwacyjna prowadzona przez obserwatorkę Fundacji Agnieszkę Góralską w strefie działań zbrojnych (tzw. strefa ATO) na wschodzie Ukrainy. 

W roku sprawozdawczym, w oparciu o obowiązujące przepisy (zezwolenia Ministra Administarcji i Cyfryzacji), Fundacja w dalszym ciągu organizowała zbiórki publiczne służące finansowaniu pomocy humanitarnej kierowanej na Ukrainę (zbiórki o nr 2015/237/OR – Zbiórka na rzecz osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie i 2015/546/OR – Wsparcie społeczeństwa i państwa ukraińskiego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie) a także, od maja 2015 r., zbiórkę na rzecz utrzymania funkcjonowania centrum “Ukraiński Świat” (o numerze 2015/1814/OR – Ratujmy Ukraiński Świat!).

Dalsze szczegółowe informacje znajdują się w załączonym sprawozdaniu: