Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2014

W roku sprawozdawczym Fundacja koncentrowała swoją działalność wokół sytuacji na Ukrainie powstałej w wyniku protestów na Majdanie rozpoczętych w listopadzie 2013 r. W pierwszych miesiącach 2014 r. Fundacja prowadziła długoterminową Misję Obserwacji i Wsparcia na Majdanie Niepodległości w Kijowie z udziałem ponad 50 wolontariuszy, która następnie, w związku z rosyjską agresją została rozszerzona na pozostałe zapalne regiony kraju: Autonomiczną Republikę Krymu oraz obwody doniecki i ługański.

Na terenie RP, w oparciu o obowiązujące przepisy (zezwolenie Ministra Administracji i Cyfryzacji), Fundacja organizowała zbiórki służące finansowaniu ww. misji oraz pomocy humanitarnej kierowanej na Ukrainę (zbiórka o nr 51/2014). Fundacja prowadziła także zbiórki rzeczowe (m. in. medykamenty, ciepła odzież i koce, produkty sanitarne, jedzenie o długim terminie przydatności do spożycia, umundurowanie).

Do najbardziej istotnych programów pomocowych należało wsparcie społeczności Tatarów Krymskich w mieście Drohobycz w obwodzie lwowskim realizowane we współpracy z miejscowym Caritasem i działającym przy nim Centrum Wolontariatu (grekokatolicki Caritas Diecezji Samborsko-Drohobyckiej).

Od marca 2014 r. Fundacja prowadziła centrum “Ukraiński Świat” w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 63. Obiekt został nieodpłatnie udostępniony Fundacji przez Dzielnicę Śródmieście m. st. Warszawy na cele pomocy społeczności ukraińskiej w Warszawie w związku z niestabilną sytuacją, kryzysem i wojną na Ukrainie. 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym sprawozdaniu: