Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2013

W pierwszej połowie roku sprawozdawczego Fundacja koncentrowała swoją działalność przede wszystkim wokół sytuacji w Kazachstanie w związku z postępującym pogorszeniem sytuacji w obszarze respektowania podstawowych praw i wolności obywatelskich ze strony organów państwowych. Fundacja podejmowała także temat współpracy państw demokratycznych, w szczególności państw członkowskich UE z reżimami autorytarnymi naruszającymi prawa człowieka. Przedmiotem zainteresowania Fundacji pozostawało instrumentalne, motywowane politycznie wykorzystywanie mechanizmów Interpolu oraz zjawisko współpracy byłych prominentnych polityków europejskich w charakterze płatnych doradców na rzecz rządów państw niedemokratycznych. 

W drugiej połowie roku, w związku z obserwowaną kampanią ścigania przeciwników politycznych (stanowiących istotne wsparcie walczącego o przetrwanie społeczeństwa obywatelskiego w kraju ojczystym) na terenie UE ze strony rządu Kazachstanu, a także współpracujących z nim Rosji i Ukrainy, Fundacja w istotnym wymiarze zaangażowała się w ich obronę przyjmując za cel niedopuszczenie do politycznie motywowanych ekstradycji działaczy opozycyjnych, niezależnych dziennikarzy i aktywistów obywatelskich. 

Od listopada 2013 r. Fundacja intensywnie monitorowała sytuację, a następnie aktywnie włączyła się w pomoc na rzecz ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego w związku z masowymi protestami społecznymi przeciwko rządom prezydenta Wiktora Janukowycza, spowodowanymi bezpośrednio przez odmowę podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z UE.