Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2012

W 2012 r. Fundacja koncentrowała swoją działalność przede wszystkim wokół sytuacji w Kazachstanie w związku ze znaczącym pogorszeniem się warunków funkcjonowania niezależnych mediów, partii opozycyjnych i organizacji pozarządowych w tym kraju. Dodatkowo, Fundacja była zaangażowana w realizację projektów dot. Rosji i Białorusi. Istotnym aspektem prowadzonej działalności było inicjowanie i rozwijanie współpracy pomiędzy szeroko rozumianymi społeczeństwami obywatelskimi krajów WNP oraz społeczeństwami obywatelskimi krajów WNP a europejskimi i międzynarodowymi instytucjami politycznymi.

Sprawozdanie merytoryczne z 2012 r. (przed korektą)