Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2011

W 2011 r. Fundacja zorganizowała m.in. konferencję w Parlamencie Europejskim dotyczącą praw człowieka w Kazachstanie oraz wyborów parlamentarnych w Rosji. Dodatkowo Fundacja współpracowała z posłami do Parlamentu Europejskiego w zakresie ich wyjazdów do Kazachstanu i Rosji na misje obserwacyjne. Przedstawiciele Fundacji przygotowali także publikacje, opracowania oraz informacje prasowe dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w krajach postsowieckich. 

Sprawozdanie merytoryczne z 2011 r. (przed korektą)