Gorące tematy:

Sprawozdanie merytoryczne 2010

W 2010 r. Fundacja zorganizowała m.in. misje obserwacyjne przebiegu wyborów na Ukrainie oraz w Polsce, prowadziła działania na rzecz obrony praw człowieka, demokratyzacji i wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego krajów postsowieckich, współpracowała z europarlamentarzystami w zakresie przygotowywania projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego poświęconej sytuacji na Ukrainie i relacjom Ukrainy z Unią Europejską po wyborach samorządowych w 2010 r.

Sprawozdanie merytoryczne z 2010 r. (przed korektą)