Gorące tematy:

Sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar w ramach zbiórek publicznych w 2015 r.

Fundacja Otwarty Dialog prowadziła na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 20.01.2015 do 31.12.2015 następujące zbiórki publiczne na podstawie pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 51/2014 (z późniejszymi zmianami) z dnia z 28.01.2014 (DAP-WZPK.83.589.2015):

  • zbiórka nr 2015/546/OR, przeprowadzona w okresie 16.02.2015 – 31.12.2015 – Wsparcie społeczeństwa i państwa ukraińskiego w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie;
  • zbiórka nr 2015/1814/OR, przeprowadzona w okresie 11.05.2015 – 31.12.2015 – Ratujmy Ukraiński Świat!;
  • zbiórka nr 2015/237/OR, przeprowadzona w okresie 20.01.2015 – 31.12.2015 – Zbiórka na rzecz osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Koszty zbiórki zostały w całości pokryte ze środków Fundacji.
 Poprawne rozliczenie zbiórek można sprawdzić na Portalu Zbiórek Publicznych, wpisując w wyszukiwarkę “Fundacja Otwarty Dialog”.