Gorące tematy:

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki (nr. 51/2014, z późn. zm.)

Fundacja Otwarty Dialog prowadziła na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od 29.01.2014 do 31.12.2014 zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Departamentu Administracji Publicznej nr. 51/2014 (z późniejszymi zmianami) z dnia z 29.01.2014 (DAP-ZZP.83.176.2014).

Celem zbiórki była pomoc uczestnikom protestów na Majdanie w Kijowie na Ukrainie, wsparcie misji obserwacyjnych i misji wolontariuszy oraz ukraińskich struktur siłowych uczestniczących w operacji antyterrorystycznej na wschodzie kraju. 

W ramach przeprowadzonej zbiórki zebrano 582,269.24 zł.

Koszty zbiórki zostały w całości pokryte ze środków Fundacji.

Zobacz także podsumowanie działalności Fundacji na rzecz Ukrainy zawierające m.in. szczegółowe rozliczenie wydatków na pomoc humanitarną i misję na Majdanie.