Gorące tematy:

Podsumowanie pomocy humanitarnej przekazanej przez Fundację Otwarty Dialog w 2015 roku

W 2015 r. Fundacja Otwarty Dialog kontynuowała program pomocy humanitarnej skierowany do potrzebujących na Ukrainie. Kategorie potrzebujących nie uległy zmianie i należały do nich: szeroko rozumiane struktury obronne, służby medyczne i inicjatywy obywatelskie zajmujące się dalszą dystrybucją bądź świadczeniem pomocy.

Skala pomocy humanitarnej uległa istotnej redukcji w związku z mniejszą ilością środków finansowych pozostających w dyspozycji i znaczącym spadkiem skuteczności w ich pozyskiwaniu przez Fundację w stosunku do poprzedniego raportowanego okresu (21.11.2013 – 25.11.2014). W roku 2015 sytuacja humanitarna na Ukrainie pozostawała trudna, ale względnie stabilna. W większym też niż dotychczas stopniu na te wyzwania zaczęły odpowiadać struktury państwowe. Mając na uwadze te czynniki, Fundacja skoncentrowała się na innych priorytetach, a aktywne działania w tym obszarze ulegały stopniowemu wygaszeniu w kolejnych miesiącach.