Ukraiński Świat

„Ukraiński Świat” było funkcjonującą przez ponad 2 lata platformą pomocy dla uchodźców ze wschodu prowadzoną przez Fundację Otwarty Dialog we współpracy z EuroMajdan Warszawa. Na miejscu prowadzone były konsultacje i spotkania, podczas których pomagano m.in. znaleźć pracę w Polsce, a także szkoły dla dzieci uchodźców. Oferowano pomoc psychologiczną i prawną, prowadzono kursy języka polskiego.

„Ukraiński Świat” to nie tylko centrum pomocy. Miejsce stało się ośrodkiem kultury ukraińskiej w samym sercu Warszawy.

Przyczyną zamknięcia centrum w czerwcu 2016 roku były ograniczenia finansowe Fundacji oraz brak możliwości rozwijania w obecnym lokalu równoległych projektów, które umożliwiłyby finansowanie działalności pomocowej

Zobacz galerię zdjęć, poświęconą „Ukraińskiemu Światu”.

Aktualności

Więcej wpisów

Masz pytania?

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent