Ukraiński Świat

„Ukraiński Świat” było funkcjonującą przez ponad 2 lata platformą pomocy dla uchodźców ze wschodu prowadzoną przez Fundację Otwarty Dialog we współpracy z EuroMajdan Warszawa. Na miejscu prowadzone były konsultacje i spotkania, podczas których pomagano m.in. znaleźć pracę w Polsce, a także szkoły dla dzieci uchodźców. Oferowano pomoc psychologiczną i prawną, prowadzono kursy języka polskiego.

„Ukraiński Świat” to nie tylko centrum pomocy. Miejsce stało się ośrodkiem kultury ukraińskiej w samym sercu Warszawy.

Przyczyną zamknięcia centrum w czerwcu 2016 roku były ograniczenia finansowe Fundacji oraz brak możliwości rozwijania w obecnym lokalu równoległych projektów, które umożliwiłyby finansowanie działalności pomocowej

Zobacz galerię zdjęć, poświęconą „Ukraińskiemu Światu”.

Aktualności

Więcej wpisów

Masz pytania?

Marcin Mycielski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Public Affairs

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin