Prześladowanie prawników

Praca prawnika w wielu krajach Europy Wschodniej niesie za sobą wiele niebezpieczeństw: zabójstwa i próby zamachów, ściganie na mocy przepisów prawa karnego, pobicia, pogróżki, naciski wywierane na krewnych, nielegalne przeszukania, inwigilacja, próby wstrzymania prawa wykonywania zawodu i oczerniające kampanie w mediach. Niedostatki legislacyjne dotyczące zawodowej działalności prawników, nieskuteczne organy ścigania i generalnie trudna sytuacja w zakresie praw człowieka – to wszystko powoduje, że prawnicy narażeni są na niebezpieczeństwo.

Zaostrzaniu reżimów totalitarnych w niektórych krajach Rady Europy towarzyszy wzrost liczby przypadków represji politycznych. Prawnicy zajmujący się sprawami o podłożu politycznym także padają ofiarą prześladowań i nacisków. Kilka przykładów to sprawy ścigania prawników w Rosji, Mołdawii, Azerbejdżanie i na Ukrainie, a także sprawy ścigane na terytorium krajów europejskich (Belgia, Czechy) przez pozaeuropejskie reżimy autorytarne (Kazachstan).

Aktualności

Więcej wpisów

Masz pytania?

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent