Prześladowanie prawników

Praca prawnika w wielu krajach Europy Wschodniej niesie za sobą wiele niebezpieczeństw: zabójstwa i próby zamachów, ściganie na mocy przepisów prawa karnego, pobicia, pogróżki, naciski wywierane na krewnych, nielegalne przeszukania, inwigilacja, próby wstrzymania prawa wykonywania zawodu i oczerniające kampanie w mediach. Niedostatki legislacyjne dotyczące zawodowej działalności prawników, nieskuteczne organy ścigania i generalnie trudna sytuacja w zakresie praw człowieka – to wszystko powoduje, że prawnicy narażeni są na niebezpieczeństwo.

Zaostrzaniu reżimów totalitarnych w niektórych krajach Rady Europy towarzyszy wzrost liczby przypadków represji politycznych. Prawnicy zajmujący się sprawami o podłożu politycznym także padają ofiarą prześladowań i nacisków. Kilka przykładów to sprawy ścigania prawników w Rosji, Mołdawii, Azerbejdżanie i na Ukrainie, a także sprawy ścigane na terytorium krajów europejskich (Belgia, Czechy) przez pozaeuropejskie reżimy autorytarne (Kazachstan).

Aktualności

Więcej wpisów

Masz pytania?

Marcin Mycielski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Public Affairs

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin