Program Medyczny

Pomysł utworzenia Polsko-Ukraińskiego Programu Rozwoju i Szkolenia Pracowników Ochrony Zdrowia Ukrainy pojawił się w Polsce na przełomie lat 2013-2014 jako naturalna reakcja na wydarzenia w Ukrainie. Grupa inicjatywna lekarzy pochodzenia ukraińskiego, którzy mieszkają i pracują w różnych krajach Europy, postanowiła wspierać europejskie aspiracje Ukrainy przynajmniej w ich aspekcie medycznym, a mianowicie stworzyć lekarzom i pielęgniarkom ukraińskim realne możliwości odwiedzania polskich szpitali, a ukraińskim studentom medycyny – polskich uczelni medycznych.

Masz pytania?

Marcin Mycielski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Public Affairs

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin