Młodzież jako impuls demokratycznych przemian

 

Uzupełniamy treści

Masz pytania?

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent