Lustracja: dlaczego jest potrzebna?

W obszarze lustracji rozumianej jako przeprowadzenie szerokiego przeglądu i weryfikacji urzędników państwowych na Ukrainie, Fundacja współpracowała ściśle ze Społecznym Komitetem Lustracyjnym kierowanym przez Yehora Soboleva. W jej ramach opracowywane były analizy, stanowiące podstawę opinii i rekomendacji eksperckich wykorzystywanych następnie w procesie legislacyjnym przez przedstawicieli Społecznego Komitetu Lustracyjnego i deputowanych Rady Najwyższej Ukrainy. Obok prac eksperckich, Fundacja organizowała również wizyty studyjne przedstawicieli Komitetu Lustracyjnego w krajach UE, w ramach którychmiały miejsce spotkania z kierownictwami instytucji krajowych i ponadnarodowych odpowiedzialnych za lustrację oraz przestrzeganie prawa i wymiar sprawiedliwości, a także liczne konferencje i seminaria w różnych regionach Ukrainy. Kluczową stała się zorganizowana przez ODF międzynarodowa konferencja pt. „Lustracja: rozwiązania dla Ukrainy” z udziałem ponad stu ukraińskich i zagranicznych ekspertów, teoretyków prawa, działaczy społeczeństwa obywatelskiego, przedstawicieli mediów, biznesu i władzy, a także szereg innych przedsięwzięć mających na celu transfer doświadczeń z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Aktualności

Masz pytania?

Marcin Mycielski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Public Affairs

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin