Literatura na Chmielnej

W połowie lipca 2014 r. Fundacja Otwarty Dialog zorganizowała cykl spotkań poetyckich „Literatura na Chmielnej” poświęconych omówieniu kondycji współczesnej literatury polskiej i jej upowszechnianiu. Projekt współfinansowany był ze środków m.st. Warszawy.

Masz pytania?

Marcin Mycielski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Public Affairs

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin