Demokratyczny Fitness

Nowy projekt pod nazwą „Democracy Fitness: transforming citizens into active stakeholders via exercising democracy”, finansowany przez Departament Stanu za pośrednictwem Ambasady USA w Warszawie, skierowany jest do uczniów szkół średnich w Polsce. Celem projektu jest wzmacnianie rozumienia wartości i procesów demokratycznych oraz partycypacji obywatelskiej. Szczególny nacisk w jego ramach zostanie położony na działania edukacyjne w obszarze praworządności, w tym trójpodziału władzy i niezależności sądownictwa.

Masz pytania?

Marcin Mycielski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Public Affairs

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin