#BringHerBack

Autorytarne władze demontują rządy prawa i demokrację w krajach członkowskich UE. Nie pozwólmy im zrobić tego samego z Unią Europejską i układem z Schengen!

Wobec skandalicznego stosowania umowy Schengen przez władze w Polsce – jako narzędzia do prześladowania cudzoziemców i członków ich rodzin, zwracamy się do wszystkich polityków Unii Europejskiej o stanowczy wyraz solidarności i sprzeciwu wobec tego niesprawiedliwego postępowania.

Apelujemy o umożliwienie powrotu Ludmiły Kozłowskiej do jej domu w Unii Europejskiej, najlepiej w formie nadania jej obywatelstwa kraju UE. Pozwoli to jej połączyć się z rodziną w Polsce oraz kontynuować działalność jej fundacji, działającej na rzecz praw człowieka, na terytorium UE bez obawy o kolejną deportację.

Układ z Schengen zmienił oblicze Europy. Podróż z jednego kraju Europy do drugiego nigdy nie była łatwiejsza niż po jego wejściu w życie. Zniknęły przejścia graniczne, wzrosła turystyka i gospodarka, życie milionów obywateli stało się łatwiejsze.
Niestety polski rząd postanowił wykorzystać tą umowę do prześladowań politycznych. Bez podania jakichkolwiek przyczyn, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów, bez decyzji niezależnego sądu, bez możliwości skutecznego odwołania się, bez względu na sytuację osobistą i rodzinną, rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje przywileje umowy Schengen do deportacji cudzoziemców o niewygodnych dla siebie poglądach. Sposób, w jaki została potraktowana obywatelka Ukrainy, aktywistka obywatelska Ludmiła Kozłowska, jest normalnie stosowany wobec przestępców, szpiegów lub osób podejrzewanych o terroryzm.

Autorytarne władze demontują rządy prawa i demokrację w krajach członkowskich UE. Nie pozwólmy im zrobić tego samego z Unią Europejską i układem z Schengen!

Wobec skandalicznego stosowania umowy Schengen przez władze w Polsce – jako narzędzia do prześladowania cudzoziemców i członków ich rodzin, zwracamy się do wszystkich polityków Unii Europejskiej o stanowczy wyraz solidarności i sprzeciwu wobec tego niesprawiedliwego postępowania.

Apelujemy o umożliwienie powrotu Ludmiły Kozłowskiej do jej domu w Unii Europejskiej, najlepiej w formie nadania jej obywatelstwa kraju UE. Pozwoli to jej połączyć się z rodziną w Polsce oraz kontynuować działalność jej fundacji, działającej na rzecz praw człowieka, na terytorium UE bez obawy o kolejną deportację.

Układ z Schengen zmienił oblicze Europy. Podróż z jednego kraju Europy do drugiego nigdy nie była łatwiejsza niż po jego wejściu w życie. Zniknęły przejścia graniczne, wzrosła turystyka i gospodarka, życie milionów obywateli stało się łatwiejsze.
Niestety polski rząd postanowił wykorzystać tą umowę do prześladowań politycznych. Bez podania jakichkolwiek przyczyn, bez postawienia jakichkolwiek zarzutów, bez decyzji niezależnego sądu, bez możliwości skutecznego odwołania się, bez względu na sytuację osobistą i rodzinną, rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje przywileje umowy Schengen do deportacji cudzoziemców o niewygodnych dla siebie poglądach. Sposób, w jaki została potraktowana obywatelka Ukrainy, aktywistka obywatelska Ludmiła Kozłowska, jest normalnie stosowany wobec przestępców, szpiegów lub osób podejrzewanych o terroryzm.

Ludmiła mieszka w Polsce od 10 lat, od 5 lat jest w związku małżeńskim z obywatelem Polski. Nigdy nie wchodziła w konflikt z prawem ani w żaden inny sposób nie stwarzała zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego w Polsce. Problemy Ludmiły rozpoczęły się, gdy jej mąż, aktywista Bartosz Kramek, zaczął krytykować PiS w mediach społecznościowych oraz uczestniczyć w protestach przeciw zamachowi na niezależność sądownictwa w Polsce.

Liczne kontrole, przeprowadzane w założonej przez Ludmiłę, broniącej prawa człowieka w krajach postsowieckich Fundacji Otwarty Dialog, nie wykryły żadnych uchybień, na postawienie jakichkolwiek zarzutów nie zdecydowały się organy ścigania, a sąd prawomocnie odrzucił wniosek o ustanowienie w fundacji rządowego komisarza.

Polskie władze sięgnęły więc po bardziej drastyczny środek represji w postaci wpisu do systemu SIS, skutkującego natychmiastowym wydaleniem ze strefy Schengen. Sposób i okoliczności, w jakich zostało to wykonane, budzi poważne obawy o naruszenie zobowiązań traktatowych przez Polskę.

Wzywamy polityków oraz rządy państw członkowskich UE do podjęcia działań w celu powstrzymania dalszych nadużyć władzy za pomocą układu z Schengen – przywileju danego nam przez Unię Europejską – do prześladowań politycznych. Europa nie może pozwolić na ustanowienie takiego niebezpiecznego precedensu. Musimy bronić fundamentalnych wartości, na których opiera się Unia Europejska, takich jak wolność, demokracja i rządy prawa, jak również osób, które mają odwagę stanąć w ich obronie.

#BringHerBack – umożliwijmy Ludmile powrót do UE!

Podpisane dnia 21 sierpnia 2018 w Brukseli
Lech Wałęsa, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, b. Prezydent RP
Anne Applebaum, Dziennikarka, laureatka Nagrody Pulitzera
Lord Ashdown of Norton-sub-Hamdon, b. Wysoki Przedstawiciel Bośni i Hercegowiny
Leszek Balcerowicz, prof. Dr. hab. ekonomii, b. Minister Finansów, b. Prezes NBP, Założyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Obywatelskiego Rozwoju
Andrzej Blikle, Profesor matematyki, mistrz cukiernictwa
Elżbieta Bieńkowska, Europejski Komisarz ds. Rynku wewnętrznego i Usług
Seweryn Blumsztajn, Polski działacz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny
Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL, Polska), były Minister ds. Cyfryzacji
Franziska Brantner, Poseł do Niemieckiego Bundestagu (Zieloni)
Michał Broniatowski, Redaktor naczelny, POLITICO Polska
Tom Gerald Daly, Democratic Decay Resource (DEM-DEC), Melbourne Law School
Mady Delvaux-Stehres, Poseł do Parlamentu Europejskiego (ALDE, Luksemburg)
Mark Demesmaeker, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Groen, Belgia)
Tadeusz Diem, b. Ambasador RP w Kanadzie, Wiceminister Edukacji, oraz Obrony Narodowej
Egipska Komisja Praw i Wolności
Johannes Feest, Niemiecki penalista i socjolog prawa, Profesor prawa karnego w stanie spoczynku, Bremmen University
Lotta Johnsson Fornarve, Poseł do Sejmu Szwecji (Left Party)
Anna Garmash, Prezes, Ukraine Action
Michał Głowiński, Polski filolog, Profesor w Istytucie Badań Literackich PAN
Ana Maria Gomes, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Portugalia)
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim (S&D)
Quentin Guillemain, Prezes, Cosmopolitan Project Foundation
Rebecca Harms, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Greens, Niemcy)
Laura Harth, Przedstawiciel przy ONZ, Transnational Nonviolent Radical Party
Patrick Henry, Przewodniczący Komitetu Praw Człowieka przy Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE), Wiceprezes Avocats Sans Frontières (Adwokaci Bez Granic)Agnieszka Holland, Polska reżyserka filmowa i teatralna
Andey Illarionov, Profesor zwyczajny w Center of Global Liberty and Prosperity w Cato Institure, b. doradca w sprawach polityki gospodarczej przy prezydencie Rosji
Jarosław Kaczyński, Adwokat, obrońca m.in. manifestantów pod Sejmem

Tunne-Väldo Kelam, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Estonia)
Tetiana Kozachenko, b. Przewodnicząca Komitetu Lustracyjnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy
Krzysztof Król, Polski działacz podziemia antykomunistycznego, więzień polityczny
Tomasz Lis, Redaktor naczelny, Newsweek Polska
Krzysztof Lisek, b. Poseł do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego
Yuriy Lukanov, Ukraiński dziennikarz
Alexandru Machedon, Prezes, StarNet Moldova
Domnica Manole, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Kiszyniowie
Marcin Matczak, prof. Dr. hab nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Wojciech Mądrzycki, adwokat, b. Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Lecha Wałęsy
Natalia Morari, Dziennikarka, Prezes TV8, Mołdawia
Marcin Mycielski, korespondent Gazety Wyborczej w Brukseli
Bartłomiej E. Nowak, Sekretarz ds. Spraw Zagranicznych, Nowoczesna
Sławomir Nowak, b. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Andrei Nastase, Prezydent Kiszyniowa (Mołdawia), założyciel i przewodniczący Proeuropejskiej Platformy Godność i Prawda (DA)
Evan O’Connell, paryski ekspert ds stosunków europejskich
Laurent Pech, Profesor prawa europejskiego, Kierownik Wydziału Prawa i Politologii, Middlesex University
Tetyana Pechonchyk, Prezes, Human Rights Information Centre
Marco Perduca, b. Włoski Senator
Marta Petrusewicz, Profesor historii, City University of New York
Peter Pomerantsev, Profesor wizytujący, London School of Economics
Alexis Prokopiev, Współzałożyciel Russie-Libertés
Wojciech Przybylski, Redaktor naczelny Visegrad Insight, Prezes Res Publica Nowa
Helen Pushkarskaya, Naukowiec, Yale Medical School
Roberto Rampi, Włoski senator (Democratic Party)
Christine Révault d’Allonnes-Bonnefoy, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Francja)
Wojciech Sadurski, prof. Dr. hab. nauk prawych, European University Institute, Sydney Unoversity, prof. nadzw. Uniwersytetu Warskiego
Judith Sargentini, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Groen, Holandia)
Paula Sawicka, Działaczka społeczna, Otwarta Rzeczpospolita
Marietje Schaake, Poseł do Parlamentu Europejskiego, (ALDE, Holandia)
Joanna Scheuring-Wielgus, Poseł do Sejmu RP, Koło poselskie Liberalno-Społeczni
Helmut Scholz, Poseł do Parlamentu Europejskiego (Die Linke, Niemcy)
Ryszard Schnepf, b. Ambasador RP w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, Wiceminister Spraw Zagranicznych
Radosław Sikorski, b. Marszałek Sejmu, Minister Spraw Zagranicznych, Minister Obrony Narodowej
Krzysztof Skolimowski, Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy
Antonio Stango, Prezes, Italian Federation for Human Rights
Maximilian Steinbeis, Redaktor naczelny, Verfassungsblog
Jaromír Štětina, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Czechy)
Iegor Soboliev, Poseł do Sejmu Ukrainy, b. Szef Komitetu Antykorupcyjngo
Alice Stollmeyer, Prezes, Defending Democracy
Petra De Sutter, Poseł do Sejmu Belgii (Groen)
Marcin Święcicki, Poseł do Sejmu RP (Platforma Obywatelska), b. Prezydent m.st. Warszawy i Minister Współpracy Gospodarczej z Zagranicą
Michał Szczerba, Poseł do Sejmu RP (Platforma Obywatelska)
Jacob Thaisen, Profesor nadzwyczajny, University of Oslo
Róża Thun, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPL, Polska)
Bakhytzhan Toregozhina, Prezes fundacji u0022Ar.Rukh.Khaku0022 (Kazachstan)
Towarzystwo Dziennikarskie (Polska)
Alexei Tulbure, b. Ambasador Mołdawii przy ONZ, b. Stały przedstawiciel Mołdawii w Radzie Europy
Julie Ward, Poseł do Parlamentu Europejskiego (S&D, Wielka Brytania)
Josef Weidenholzer, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący grupy S&D (Austria)
Kornelia Wróblewska, Poseł do Sejmu, Nowoczesna
Wojciech Wiślicki, Profesor fizyki, Dyrektor DUZ, Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Jakub Urbanik, prof. Dr. hab nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Ana Ursachi, Mołdawska prawniczka, Założycielka ruchu #NuMaTem (pl. NieBojęSię)
Leyla Yunus, Dyrektor Instytutu na rzecz Pokoju i Demokracji, Kawaler Orderu Legii Honorowej, finalistka Nagrody Sakharova Parlamentu Europejskiego
Svitlana Zalishchuk, Poseł do Sejmu Ukrainy, członkini Podkomisji ds. Integracji Europejskiej i Transatlantyckiej
Tomáš Zdechovský, Poseł do Parlamentu Europejskiego (EPP, Austria)

Aktualności

Więcej wpisów

Masz pytania?

Marcin Mycielski

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Public Affairs

Bartosz Kramek

Przewodniczący Rady Fundacji
Prokurent

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin