• Data

Program Obrony Prześladowanych

Program Obrony Prześladowanych (#POP) - misja obrony osób prześladowanych zainicjowana i prowadzona przez Fundację Otwarty Dialog ma na celu obserwację procesów sądowych, w których przed wymiarem sprawiedliwości stają aktywiści społeczeństwa obywatelskiego, działacze społeczni, sędziowie oraz prokuratorzy, którzy za swoją działalność w obronie demokracji i państwa prawa w Polsce poddawani są politycznym represjom.

Nasze obserwacje prowadzone są w sposób bezstronny, obiektywny, zgodny ze statutem Fundacji oraz nakierowane na obronę praw człowieka w kraju, w którym zachodzi racjonalna obawa o systemowe wykorzystywanie instytucji prawnych przeciwko oponentom politycznym.