• Data
  • Rodzaj akcji
  • Szukaj

Jak możesz pomóc: płatności i petycje

Dotychczasowe działania Fundacji udowadniają, że mobilizacja społeczności europejskiej w obronie represjonowanych działaczy społecznych może być skuteczna. Pod wpływem nacisku Parlament Europejski już kilkakrotnie uchwalił rezolucje w sprawie więźniów politycznych.
Za zebrane środki udało się też wyposażyć walczących na Ukrainie żołnierzy w środki ochrony życia. By wspierać nasze działania podpisz petycje w obronie osób, których prawa są łamane lub wesprzyj zbiórki finansowe prowadzone przez Fundację.