Polityka prywatności

Informacje wstępne

Fundacja Otwarty Dialog z siedzibą w Warszawie gwarantuje bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych, osób odwiedzających stronę internetową odfoundation.eu. Zamieszczone poniżej informacje gwarantują zachowanie poufności danych osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie.

Fundacja Otwarty Dialog zabezpiecza dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Otwarty Dialog z siedzibą w Warszawie przy Al. Szucha 11A, lok. 21, 00-580 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000353754, REGON 06061522600000, NIP 7123206033.

Jakie dane osobowe zbieramy

Niektóre nasze działania wiążą się z pozyskiwaniem, a następnie przetwarzaniem danych osobowych, takich jak: 
a) imię i nazwisko; 
b) adres e-mail;
c) telefon kontaktowy;
d) reprezentowana instytucja/miejsce pracy i stanowisko.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości otrzymywania określonych informacji, np. aktualności związanych z naszymi działaniami czy przypomnień dotyczących organizowanych wydarzeń.

W jakim celu zbieramy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a) prowadzenia działań promocyjnych w szczególności rozpowszechniania i przekazywania  (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji na temat działań statutowych Fundacji podejmowanych na rzecz obrony praw człowieka, demokracji i praworządności; 
b) realizowania działań statutowych poprzez gromadzenie danych uczestników biorących udział w wydarzeniach czy zarządzania danymi zbieranymi w celu wsparcia danej inicjatywy i np. poprzez podpisanie się pod petycją;
c) przeprowadzania analiz i oceny skuteczności naszych działań;
d) zbierania darowizn na rzecz podejmowanych działań statutowych;
 e) realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa podatkowego, zobowiązania sądów, organów podatkowych.

W zależności od rodzaju relacji z Fundacją zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.

Podstawy przetwarzania danych 

Fundacja przetwarza dane osobowe zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie:
a) uzasadnionego interesu prawnego, np. obrony praw człowieka, pozyskiwania sponsorów, dotacji;
b) udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą;
c) zawartej umowy z osobą, której dane dotyczą;
d) żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą – tj. ochrona życia lub zdrowia;
e) realizowania obowiązku prawnego – tj. wynikającego z przepisów prawa np. prawa podatkowego, rachunkowego.

Jakie dane udostępniamy 

Twoje dane osobowe w celu realizacji naszych zadań statutowych mogą być udostępniane na podstawie umowy powierzenia danych osobowych:
a) naszym pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom (w tym także współpracującym  w oparciu o umowy cywilnoprawne i umowy o współpracy);
b) podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną;
c) podmiotom świadczącym i realizującym usługi promocyjne;
d) podmiotowi świadczącemu usługi księgowe i kadrowe;
e) innym podmiotom, o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.  

W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

Jakie zasady stosujemy przy przetwarzaniu danych

Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania udzielone przez Administratora danych.

Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
a) rozliczalności;
b) przejrzystości;
c) prawidłowości;
d) rzetelności; 
e) integralności;
f) adekwatności, niezbędności i minimalizacji; 
g) poufności.

Informacje zbierane automatycznie

Fundacja Otwarty Dialog z siedzibą w Warszawie korzysta z plików cookies i innych pokrewnych technologii. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Korzystanie z plików ma na celu:
a) wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych, a także personalizacji ustawień strony;
b) zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej strony;
c) poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej strony.

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować  o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Masz prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
b) sprostowania swoich danych osobowych; 
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
e) przenoszenia swoich danych osobowych;
f) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Otwarty Dialog (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie),
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiadasz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, jeśli jego podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes, w tym profilowaniu danych, a ponadto w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Okres przechowywania danych osobowych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu jednak nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku danych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z obowiązków podatkowych przez okres 5 lat.

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Z Administratorem Danych możesz się skontaktować pisemnie wysyłając zapytanie na adres siedziby Fundacji Otwarty Dialog z siedzibą w Warszawie: al. Szucha 11A, lok. 21, 00-580 Warszawa lub na adres e-mail: [email protected].

Zmiana Polityki Ochrony Danych Osobowych

Fundacja Otwarty Dialog z siedzibą w Warszawie zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki Prywatności w dowolnym momencie. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na stronie Fundacji.

Data wejścia w życie Polityki Prywatności: 25 maja 2018 r.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin