Wyniki wyszukiwania

Sortuj

Pilna wiadomość: Aresztowania i represje w Zhanaozen nasilają się

5 stycznia 2012

Nota biograficzna: Ajzhangul Ersaynovna Amirova (Ajzhangul Amirova) urodziła się 18.08.1972r. w Żanaozen, w rodzinie wielodzietnej, wykształcenie niepełne wyższe, przewodnicząca filii partii ludowej „Alga!” w mieście Ałmaty, członek Centralnej Rady Ruchu Ludowego “Halyk Maidan” (Front Narodowy). Ajzhangul Amirova jest wnuczką akademika Shalabaeva Amirovicha Salamata, współzałożyciela miasta Żanaozen i organizatora rozwoju przemysłu wydobycia ropy naftowej w  latach ’60 […]

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 28.12.2011-03.01.2012

4 stycznia 2012

W Prokuraturze Miejskiej odbyło się spotkanie obserwatorów długoterminowych misji obserwacyjnej podczas wyborów.

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 28.12.2011-03.01.2012

3 stycznia 2012

Wybory 28.12.2011, Almaty W Prokuraturze Miejskiej odbyło się spotkanie obserwatorów długoterminowych misji obserwacyjnej podczas wyborów, Andrew McEntee i Elguna Tagiyeva. Zastępca prokuratora Almaty Zhandos Umiraliev przedstawił tryb przyjmowania skarg dotyczących kwestii głosowania od członków komisji wyborczych, obywateli oraz przedstawicieli zarejestrowanych stowarzyszeń społecznych, a także poinformował o utworzeniu w Prokuraturze grupy roboczej, która będzie zajmować się […]

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 21.12.2011-27.12.2011

28 grudnia 2011

Do Zhanaozen zostaną wpuszczeni obserwatorzy, a wybory deputowanych do Mażylisu (izby niższej) Parlamentu Kazachstanu oraz deputowanych do maslichatów odbędą się w ustalonym wcześniej terminie; w mieście wprowadzono także ograniczenia związane z przeprowadzeniem agitacji wyborczej.

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 21.12.2011-27.12.2011 r.

27 grudnia 2011

Wydarzenia w Zhanaozenie oraz reakcja na nie pozostają głównym tematem.

Zhanaozen

25 grudnia 2011

Korespondent specjalny „Nowej” Yelena Kostyuchenko relacjonuje z Zhanaozenu.

Zhanaozen — rzeka ropy

25 grudnia 2011

Druga część reportażu Zhanaozen

Szachy w szkołach

22 grudnia 2011

Oświadczenie w sprawie wprowadzenia w krajach Unii programu „Szachy w szkole”

22 grudnia 2011

Parlament Europejski, uwzględniając art. 6 i 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając art. 123 Regulaminu, A.  mając na uwadze, że art. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi, iż sport należy do dziedzin, w których „Unia ma kompetencje do prowadzenia działań mających na celu wspieranie, koordynowanie lub uzupełnianie działań państw członkowskich”; B.   mając […]

Mangistau pilnie potrzebuje pomocy humanitarnej!

21 grudnia 2011

Apel do przedstawicieli społeczności europejskiej, polityków Unii Europejskiej oraz organizacji pozarządowych z prośbą o udzielenie pomocy humanitarnej mieszkańcom obwodu mangistauskiego, którzy ucierpieli w wyniku zamieszek.

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 14.12.2011-20.12.2011

21 grudnia 2011

W Kazachstanie rozpoczął się okres kampanii wyborczej, lecz głównym wydarzeniem tygodnia stały się tragiczne zajścia w Zhanaozenie.

Stan wyjątkowy w Zhanaozen

21 grudnia 2011

Miasto Zhanaozen, gdzie 16-tego grudnia rozpoczęły się masowe zamieszki i starcia z policją, obecnie pozbawione jest łączności komórkowej i internetowej.

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 14.12.2011-20.12.2011

20 grudnia 2011

W Kazachstanie rozpoczął się okres kampanii wyborczej, lecz głównym wydarzeniem tygodnia stały się tragiczne zajścia w Zhanaozenie.

Pilna wiadomość! Masowe interwencje policji w celu rozproszenia strajkujących pracowników naftowych – użyto środków specjalnych

15 grudnia 2011

Dnia 16.12.2011 r. w mieście Zhanaozen w Dzień Niepodległości Kazachstanu uzbrojone oddziały specjalne przy użyciu gazu rozpoczęły akcję rozpraszania nieuzbrojonych strajkujących pracowników naftowych i członków ich rodzin.

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 07.12.2011-13.12.2011

14 grudnia 2011

W Kazachstanie dobiega końca etap nominacji kandydatów, a organizacje międzynarodowe dobierają skład obserwatorów.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin