• Data

Oświadczenia i stanowiska

 1. Oświadczenie Fundacji Otwarty Dialog z dn. 15.06.2018 r. w sprawie oczerniającej kampanii skierowanej przeciwko Fundacji
 2. Otwarty Dialog znów wygrywa z MSZ. Nie będzie komisarza, resort nie przejmie kontroli nad Fundacją
 3. Europosłowie piszą do Wysokiej Przedstawiciel/Wiceprzewodniczącej KE wyrażając zaniepokojenie zagrożeniem dla prawników w Azerbejdżanie
 4. Interpol usunął z listy osób poszukiwanych listem gończym rosyjskiego uchodźcę politycznego Iana Andreyeva
 5. Nadmierne użycie siły i masowe zatrzymania: policja rozproszyła akcję protestacyjną w pobliżu parlamentu ukraińskiego
 6. List otwarty w sprawie przypadków naruszania praw człowieka podczas ataku na obóz namiotowy w pobliżu siedziby Rady Najwyższej Ukrainy
 7. Przewodniczący Komisji Generalnej Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych zwraca się do władz Kazachstanu i Mołdawii
 8. Członkowie PE wspierają osoby prześladowane z powodów politycznych w Mołdawii i nakazują władzom spełnienie zobowiązań w zakresie praworządności i poszanowania praw człowieka
 9. Europosłowie wzywają najwyższe władze Kazachstanu do zaprzestania oskarżeń o podłożu politycznym oraz złego traktowania więźnia politycznego Iskandera Yerimbetova
 10. Kazachstan: Ponad 700 górników ogłosiło strajk
 11. Apel o niezwłoczne uwolnienie więźnia politycznego, Tatara Krymskiego Bekira Degermendzhiego, którego życie jest zagrożone
 12. Oszczercza kampania przeciwko Fundacji Otwarty Dialog dosięgnęła Parlamentu Europejskiego