• Data

Mukhtar Ablyazov

Mukhtar Ablyazov – kazachstański opozycjonista, biznesmen, uchodźca polityczny. Jego biznes zaczął się rozwijać po rozpadzie ZSRR. W 1997 roku Ablyazov zaczął pracować w strukturach państwowych. W latach 1998-1999 obejmował stanowisko ministra energetyki Kazachstanu, z którego dobrowolnie zrezygnował, motywując decyzję tym, że reżim Nazarbayeva uniemożliwia przeprowadzanie reform systemowych.

W 2001 roku Mukhtar Ablyazov został jednym z założycieli wpływowego ruchu opozycyjnego „Demokratyczny wybór Kazachstanu”, a po konflikcie z prezydentem Nazarbayevem trafił do więzienia pod zarzutem „nadużywania uprawnień”. W 2003 roku pod wpływem presji ze strony międzynarodowej społeczności Nazarbayev uwolnił Ablyazova. W roku 2005 Mukhtar Ablyazov został szefem kazachstańskiego BTA Banku, gdzie także był większościowym udziałowcem. Nadal podtrzymywał i finansował opozycję, co było przyczyną kolejnego konfliktu z Nazarbayevem. W 2009 roku BTA Bank został przymusowo znacjonalizowany, a Ablyazovowi i jego współpracownikom zostały przedstawione zarzuty przestępstw finansowych.

W roku 2011 Ablyazov otrzymał azyl w Wielkiej Brytanii. Znacjonalizowany BTA Bank został jednym z narzędzi prześladowania Ablyazova przez władze Kazachstanu.

Ujawniona na portalu kazaword.wordpress.com korespondencja kazachskich urzędników potwierdziła fakt fabrykowania sprawy karnej. Kazachstan wywiera korupcyjny i polityczny wpływ na Ukrainę i na Rosję w ramach sprawy karnej przeciwko Mukhtarowi Ablyazovovi i jego współpracownikom (zwłaszcza Tatianie Paraskevich i Arturowi Trofimovowi).

Międzynarodowe organizacje zajmujące się obroną praw człowieka i ponad 60 reprezentantów Europarlamentu niejednokrotnie odnotowywali polityczny charakter sprawy Ablyazova . Współpracownicy i krewni Ablyazova otrzymali azyl i dodatkową ochronę w Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii, Włoszech, Czechach, Austrii, USA i na Litwie.

Więcej informacji można znaleźć na mukhtarablyazov.org.