Bruksela, Belgia

Open Dialogue Foundation
Rondo Schumana 6/5, 1040 Bruksela

Warszawa, Polska

Fundacja Otwarty Dialog
ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa

Kijów, Ukraina

Hromadska Spilka «Фундація Відкритий Діалог»
skr. poczt. 116, 01024 Kijów

Logo Fundacja Otwarty Dialog

Fundacja Otwarty Dialog

ul. Pirenejska 2C, 01-493 Warszawa
[email protected]

NIP: 712-320-60-33
REGON: 060615226
KRS: 0000353754


Kontakt dla mediów

[email protected]


Kontakt z członkami zespołu


Rachunki bankowe

EUR

Beneficjent: Open Dialogue Foundation
IBAN: BE65 0019 0099 6296
BIC/SWIFT: GEBABEBB
Adres beneficjenta:
Rond-point Schuman 6/5
1040 Bruksela, Belgia
Bank / instytucja płatnicza: PNB Paribas Fortis

PLN

Beneficjent: Open Dialogue Foundation
IBAN: BE65 0019 0099 6296
BIC/SWIFT: GEBABEBB
Adres beneficjenta:
Rond-point Schuman 6/5
1040 Bruksela, Belgia
Bank / instytucja płatnicza: PNB Paribas Fortis

USD

Beneficjent: Open Dialogue Foundation
IBAN: BE65 0019 0099 6296
BIC/SWIFT: GEBABEBB
Adres beneficjenta:
Rond-point Schuman 6/5
1040 Bruksela, Belgia
Bank / instytucja płatnicza: PNB Paribas Fortis

Przy darowiznach prosimy o wpisanie tytułu przelewu: darowizna na cele statutowe