Gorące tematy:

ODF, FIDU i Centrum Wolności Obywatelskich we wspólnej misji na Ukrainie

W okresie 16-19.03.2019 r. członkowie Fundacji Otwarty Dialog wzięła udział w misji obserwacyjnej praw człowieka w Ukrainie. W jej ramach odbył się szereg spotkań z przedstawicielami ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, środowisk eksperckich, władz Ukrainy i akredytowanych w tym kraju dyplomatów. Misja była wspólnym przedsięwzięciem trzech organizacji pozarządowych broniących praw człowieka: Włoskiej Federacji Praw Człowieka (Włochy), Centrum Wolności Obywatelskich (Ukraina) oraz Fundacjo Otwarty Dialog. Organizacja misji została sfinansowana przez Włoską Federację Praw Człowieka