Gorące tematy:

ODF, CCL oraz FIDU w PACE: wzmacnianie międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka

Podczas ostatniej jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (w dniach 30 września – 4 października 2019) wraz z Centrum Wolności Obywatelskich (CCL) oraz Włoską Federacją Praw Człowieka (FIDU) mieliśmy przyjemność gościć Olega Sentsova, ukraińskiego reżysera, którego niedawno zwolniono z rosyjskiego więzienia, kazachskich obrońców praw człowieka: Botę Jardemalie oraz Daniyarа Khassenovа, oraz przedstawicieli tureckiej organizacji pozarządowej o nazwie Arrested Lawyers Initiative (ALI). Nasze wydarzenie towarzyszące, które miało miejsce w czwartek 3 października, sponsorowali członkowie PE: Frank Schwabe (Niemcy; SOC), Roberto Rampi (Włochy; SOC) oraz Martin Poliačik (Słowacja; ALDE) i dotyczyło ono skuteczności międzynarodowych mechanizmów ochrony praw człowieka mając na uwadze wyzwania pojawiające się w państwach niedemokratycznych.