Gorące tematy:

„Mowa nienawiści jako polityczna broń wymierzona w niezawisłych sędziów i prokuratorów w Polsce”

W związku z nasileniem ataków na przedstawicieli środowiska sędziowskiego i prokuratorów zrzeszonych w stowarzyszeniu Lex Super Omnia dn. 26.09.2019 r. zorganizowaliśmy dyskusję na temat ich obecnej sytuacji.Wydarzenie było częścią międzynarodowej konferencji OBWE (OSCE) – szerzej znanej pod angielską nazwą Human Dimension Implementation Meeting (HDIM). Konferencja jest organizowana każdego roku przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE w Warszawie. Fundacja Otwarty Dialog organizuje w jej ramach wydarzenia poświęcone problematyce ochrony praw człowieka, praworządności i rządów prawa w krajach postsowieckich, a – od 2017 r. – również w Polsce.