Fundacja

Zespół

Tomasz Kossakowski

Działacz społeczny i samorządowy. Absolwent stosunków międzynarodowych na Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu.

W 2004 r. aktywnie wspierał Pomarańczową Rewolucję w Ukrainie. Od 2008 roku wspiera organizacje humanitarne na terenie Gruzji po zakończonej agresji Rosji na ten kraj.

Jest pomysłodawcą oraz założycielem Instytutu Euroatlantyckiego. Organizacja działa od 2010 roku i jej działalność skupiona jest na demokratyzacji Państw byłego ZSRR, jak i wspieraniu krajów Partnerstwa Wschodniego do integracji z NATO i Unią Europejską.

Od 2014 roku (od momentu okupacji Krymu oraz Donbasu przez wojska rosyjskie) zaangażowany w pomoc humanitarną, społeczną, samorządową dla walczącej Ukrainy. Nadzoruje dostawy pomocy humanitarnej dla Ukrainy i osobiście koordynuje misje.

Za swoją działalność odznaczony orderem “Jedność i Wola” przez Radę Najwyższą Ukrainy oraz medalem “Za wspieranie ZSU” przez Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy Valeriya Fedorovycha Zaluzhnego.

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin