Fundacja

Zespół

Paola Gaffurini

Paola rozpoczęła pracę w Biurze Fundacji Otwarty Dialog w Brukseli w październiku 2016 r. jako stażystka, a następnie stała się pełnoetatowym członkiem zespołu. Do jej głównych zadań należą działania związane z rzecznictwem i współpracą z instytucjami Unii Europejskiej, Radą Europy i parlamentami narodowymi w UE.

Paola uzyskała stopień BA na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Trydencie, a ze względu na zainteresowanie problemami w Europie Wschodniej zdecydowała się na studia magisterskie na Wydziale Badań nad Europą Wschodnią i Rosją na Uniwersytecie Wileńskim. Tam miała możliwość zastosowania podejścia gospodarczego, politycznego, społeczno-demograficznego i kulturowego na obszarach postkomunistycznych, w szczególności w Ukrainie, Białorusi i Rosji. Jej głównymi obszarami zainteresowania są: Europejska Polityka Sąsiedztwa, stosunki Włochy-Rosja i geopolityka narracji.

Prywatnie jest entuzjastką sztuki, miłośniczką filmów i dobrą kucharką.