Fundacja

Zespół

Magdalena Bochniak

Magdalena została przyjęta na kierunek Europeistyka z Polityką na Uniwersytecie w Essex. Zajmuje się głównie prawem europejskim i jego wdrażaniem w Europie. Oprócz tego reprezentuje studentów z Wielkiej Brytanii jako ambasador Europejskiego Studenckiego Think Tanku, którego celem jest przybliżenie studentom procesów kształtowania polityki w UE.

Poza nauką lubi udzielać się wolontariacko (jest tzw. language buddy), a także robić wypieki dla swoich przyjaciół.