Fundacja

Zespół

Lyudmyla Kozlovska

Inicjatorka powołania, a od czerwca 2010 r. Prezes Zarządu Fundacji Otwarty Dialog. Organizatorka międzynarodowych misji obserwacji wyborczych oraz misji monitorujących stan przestrzegania praw człowieka na Ukrainie, w Gruzji i w Kazachstanie. Koordynuje działania na rzecz reformy Interpolu, którego mechanizmy nagminnie wykorzystują państwa autorytarne.

Absolwentka finansów na Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Sewastopolu oraz The School of Arts and Humanities na University of Wales w Bangor. Stypendystka rządu polskiego i doktorantka na Wydziale Historii Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów (placówka edukacyjna, założona m.in. przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).

Działaczka społeczna, zaangażowana w działalność Fundacji Regionalnych Inicjatyw i organizacji PORA (czarna). W 2004 r. aktywna uczestniczka Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie. Liderka kampanii na rzecz wyprowadzenia Floty Czarnomorskiej FR z Sewastopola w 2005-06 r. W przeszłości także koordynator projektów międzynarodowych w Fundacji Dialog na Rzecz Rozwoju i przedsiębiorstwie OOO „ES.T.Kom” (Ukraina).

Zainteresowana historią i polityką Europy Wschodniej i Azji Centralnej.

Zdjęcia do pobrania

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin