Fundacja

Zespół

Kateryna Savchenko

Magister nauk politycznych (Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”). Specjalizuje się w tematyce związanej z reformą instytucji państwowych i transformacją reżimów politycznych w przestrzeni postradzieckiej. W obszarze jej działalności analitycznej znajdują się także naruszenia praw obywatelskich i politycznych, nadużywanie mechanizmów Interpolu i procedur ekstradycyjnych w celu ścigania z powodów politycznych, jak również ochrona uchodźców i osób ubiegających się o azyl.